Warmtepomp Installatie

Warmtepompen & Warmtepomp installatie

Wamtepompen Warmtepomp installatieDe warmtepomp is een toestel dat warmte onttrekt uit de omgeving (aarde, water of de lucht). Deze warmte wordt via de koelleidingen getransporteerd naar de binnen-installatie.

Toenemende populariteit

Warmtepompen worden alsmaar populairder. De oorzaak hiervoor is het milieuvriendelijke aspect. Een warmtepomp installatie verbruikt weinig energie omdat er enkel elektrische stroom nodig is om de compressor aan te drijven.

Definitie van een warmtepomp

De warmtepomp is een toestel dat warmte onttrekt uit de omgeving (aarde, water of de lucht). Deze warmte wordt via de koelleidingen getransporteerd naar de binnen-installatie.

Schematische tekening van een warmtepomp:

Warmtepomp

1 is de condensor (binnen-gedeelte), 2 de expansieventiel (eventueel smoorventiel), 3 de verdamper, 4 is de compressor (2+3+4 = buiten-gedeelte).

Toelichting :

De werking van een warmtepomp met koudemiddel is in wezen die van een koelkast. Bij een koelkast wordt door de verdamper warmte onttrokken aan de te koelen producten, en wordt dit via de condensor afgegeven aan de buitenlucht. Bij een warmtepomp wordt deze warmte onttrokken aan elementen van het milieu (bodem, lucht, water…) en naar het verwarmingssysteem gevoerd. Het kringproces van het koelmiddel gebeurt volgens eenvoudige natuurkundige wetten. Het koudemiddel, een vloeistof die reeds op lage temperatuur kookt, loopt in een kring en wordt achtereenvolgens verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd en geëxpandeerd.

Drukverhoging in de compressor
In de eerste stap wordt het gasvormige koudemiddel samengeperst, meestal in een scroll-compressor. Hierbij loopt de temperatuur op tot boven die van de te verwarmen ruimte. De hete damp stroomt naar de condensor.
Warmteafgifte in de condensor
In de condensor condenseert de damp tegen de relatief koude wand en geeft daarbij warmte af. De temperatuur waarbij dit gebeurt is afhankelijk van de druk: hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt. De vloeistof wordt aan de onderzijde van het reservoir afgetapt en stroomt dan naar een smoorventiel of expansieventiel.
Drukverlaging
In het smoorventiel of reduceerventiel stroomt de vloeistof door een nauwe opening waarachter de druk aanzienlijk lager is.
Warmteopname uit de omgeving
In de verdamper is de druk lager, zodat de vloeistof aan de kook raakt. De warmte die daarvoor nodig is wordt onttrokken aan de omgeving. De temperatuur waarbij dat gebeurt is afhankelijk van de heersende druk, die door de aanzuigende werking van de compressor laag wordt gehouden.
In de techniek wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen warmtepompen en koelmachines. Warmtepompen worden gebruikt om warmte terug te winnen of bijvoorbeeld een huis te verwarmen. Koelmachines worden gebruikt om ruimten te koelen. Het principe is echter hetzelfde.

De warmtepomp is een uiterst geschikt en energiezuinig alternatief voor een traditionele centrale verwarmingsketel.

(bron: Wikipedia)

» Offerte aanvraag warmtepomp installatie
 

Soorten warmtepompen

Men kan hier een onderscheid maken tussen de zogenaamde “lucht/lucht” of “lucht/water” of “water/water” installaties.

Even toelichten :

  1. Lucht-lucht: de meeste klanten kennen dit als de aircotoestellen, die vroeger enkel voor koeling konden zorgen maar nu ook verwarming bieden.
  2. Lucht-water: de buitenunit koelt de omgevingslucht af en geeft de warmte via de binnenunit aan de CV installatie. Wanneer U een aangepaste installatie heeft op lage temperatuur (vloerverwarming), is het zeker het overwegen waard om een lucht/water warmtepomp te plaatsen. Fossiele brandstoffen worden immer alsmaar duurder.
  3. Water-water: het voordeel van een water/water installatie is, dat het jaarrendement hoger zal liggen in vergelijking met een lucht/water warmtepomp. Dit omdat het systeem werkt via een sonde die in de grond geboord wordt, en deze is minder onderhevig aan temperatuurschommelingen. Deze installatie is evenwel de duurdere uit de reeks (omwille van de noodzaak om putten te boren).
  4. Aarde-water

Warmtepomp prijs & kosten

De prijs en kosten van een warmtepomp worden vaak onterecht overdreven. Er doen zich dan ook de wildste verhalen de ronde. Wenst u meer info of een concrete toelichting over wat een warmtepomp installatie voor uw situatie zal bedragen? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Waarom Matheco?

Matheco specialiseert al meer dan 15 jaar toonaangevend op vlak van milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingsalternatieven. Wij streven naar optimale en duurzame plaatsing van warmtepompen en warmtepomp installaties.

Meer weten? Vraag uw warmtepomp offerte aan!

» Warmtepomp offerte

Top